Tomáš Starý - člen výboru

Tomáš Starý - člen výboru

Člen sboru od roku 2001

Čestné uznání OSH - 30.9.2009

Medaile za věrnost 10 let - 12.12.2011

Člen výboru od 17.12.2011