Historie SDH

 

 
Nejstarší dochovaná fotografie (50 léta)
Stojí z leva: Řidič - Homoláč, František Kordík, František Touš, Václav Kovář a Josef Touš.
Sedí z leva: Antonín Jehlička, Jaroslav Mrázek, Jan Budek, Josef Švarc, Emil Paleček a Okresní náčelník Stanislav Uhlík.  

 
 

                          Z leva stojí: Václav Touš, Jan Gabrich, Václav Budek a Josef Bodiš.
                          Z leva v podřepu: Milan Rohm, Michal Bodiš a Luboš Drugda.
                          Z leva leží: Václav Bezvoda a Jan Rataj.
 

První organizace dobrovolných hasičů vznikla v Kostelci v roce 1892 a měla tehdy 24 členů. Po druhé světové válce byla organizace obnovena českými dosídlenci v roce 1946 a jejím starostou se stal Ferdinand Urban.V průběhu let se ve funkci starosty vystřídali Antonín Jehlička a Zdeněk Smolík. Ve funkci velitele sboru se vystřídali Josef Touš, Josef Zach, Michal Bodiš, Miroslav Kuchár a Václav Bezvoda. V roce 1982 byli oceněni diplomem zasloužilí členové kostelecké organizace Josef Bodiš, Michal Bodiš, Václav Bezvoda, Jan Rataj a Josef Umner. V roce 1970 vzniklo žákovské družstvo pod vedením Jana Tomana. Dále se ve funkci vedoucího vystřídali Dagmar Tomanová, Pavlína Umnerová a Josef Bodiš. Deset mladých kosteleckých požárníků získalo v roce 1984 za své pěkné výsledky od své organizace odměnu ve formě lyžařského zájezdu na Přimdu. Žáci dosahují úspěchů mimo jiné třeba v soutěži Plamen. Velice krátce ve sboru existoval soutěžní kolektiv dorostenek a to v letech 1998 a 1999. Hned v prvním roce svého působení dokázal tento kolektiv v oblastním kole soutěže dorosteneckých kolektivů obsadit výtečné druhé místo. Vedoucím tohoto kolektivu byl Pavel Pechát. Úspěšné je i družstvo žen, které vniklo v roce 1998 a přivezlo již mnoho prvních míst. Velmi ceněno je umístění žen v soutěži O pohár starosty města Stříbra, kde jako jediné družstvo mezi muži obsadilo z 18 družstev první místo (muži Kostelce byli třetí). V oblastní soutěži skončilo na 6. místě. Kostelecký Sbor dobrovolných hasičů je úspěšný především na úseku požárního sportu, kde již desítky let získává cenná umístění. V roce 1983 přivezlo družstvo mužů 4. místo ze silně obsazené soutěže v Konstantinových Lázních. O rok později se konalo v Nedražicích předkolo okrskové soutěže v požárním sporu spojené s oslavou 120. výročí hasičských sborů v Čechách, v němž bylo toto pořadí: 1. Kostelec, 2. Prostiboř, 3. Nedražice.

 


V roce 1984 se ještě uskutečnila soutěž družstev v Kostelci jako Memoriál Antonína Jehličky, bývalého funkcionáře kosteleckých hasičů, který zemřel v roce 1957. Za velké účasti soutěžících zvítězili hasiči ze Střelic před Lisovem, Honezovicemi a Kostelcem. V okrskové soutěži si družstvo zajistilo postup do okresního kola v Černošíně. Během roku 1984 si členové opravili fasádu, vnitřek a okolí hasičské zbrojnice. V roce 1985 se zúčastnili soutěží v Nedražicích, doma v Kostelci, kde proběhlo současně okrskové kolo a v Prostiboři. V roce 1986 získali další putovní pohár a 15. března téhož roku uskutečnili oslavy 40 let českého požárního sboru v Kostelci.

 

Chodová Planá kolem let 1974-75