Setkání Kostelců

17.06.2017 09:00

Dne 17.6.2017 se v Kostelci uskuteční setkání Kostelců.V rámci setkání proběhne také hasičská soutěž v prostoru vedle ČOV. V rámci soutěže bude proveden požární útok bez vody s materiálem, který používají při útoku MH a zakončen bude nástřikem terčů pomocí džberových stříkaček.