Bezvoda Václav - Velitel sboru

Bezvoda Václav - Velitel sboru

Členem SDH od roku 1969.

Velitel sboru od roku 1995

Čestné uznání OSH - 1.1.1989.

Medaile za Příkladnou práci - 1.1.1996.

Medaile za zásluhy - 13.7.2005.

Čestné uznání KSH - 29.10.2010