Umner Milan - strojník

Umner Milan - strojník

Členem SDH od roku 1991.

Člen výboru a strojník od 1.1.1995

Čestné uznání OSH - 27.7.2005

Medaile za příkladnou práci 25.11.2009

Stužka 20 let - 12.12.2011