Starý Martin - hospodář

Starý Martin - hospodář

Členem SDH od roku 2001.

Člen výboru a hospodář sboru od 1.1.2005

Čestné uznání OSH - 13.8.2006.

Medaile za věrnost 10 let - 12.12.2011