Stará Jitka - referentka žen

Stará Jitka - referentka žen

členkou SDH od roku 2001.

člen výboru od 1.1.2002

Čestné uznání SDH - 27.7.2005.

Čestné uznání OSH - 30.11.2009

Medaile za věrnost 10 let - 12.12.2011