Pechát Ladislav - zástupce velitele

Pechát Ladislav - zástupce velitele

Členem SDH od roku 1991.

Čestné uznání OSH - 1.1.1996.

Medaile za Příkladnou práci - 27.7.2005.

Zástupce velitele od 1.1.1995.

Stužka za věrnost 20 let - 12.12.2011