Přívalová voda v Kostelci

31.05.2013 16:00

Po déle trvajících deštích se 31. května v západní části z polí za Karlíků přivalila po cestě voda a zaplavila dvůr u p.Trhlíka a následně vnikkla do bytových prostor u p. Nováka. Při zásahu byla vytvořena hráz ze štěrku a hlíny, a pomocí traktoru vytvořena rýha, která přesměrovala vodu za zahrady. Následně byla ze dvora odčerpána voda.