Přívalová voda opět

10.06.2013 17:00

Tento den došlo ke stejnému problému jako před deseti dny, ale stačil na to jen krátký přívalový déšť. Opět se u Trhlíků odčerpávala voda ze dvora pomocí kalového čerpadla.