Zabijačkové hody

10.12.2016 10:00

SDH pořádá v hasičské zbrojnici zabijačkové hody od 10.00 hod.